DE FIJNE STRAAT | VOLTASTRAAT 7, 6902 PT ZEVENAAR | NEEM CONTACT OP

Een fijne straat maak je samen
Burgerparticipatie en communicatie

DE KRACHT VAN DE FIJNE STRAAT

Een fijne straat. Die maak je niet in je eentje vanachter je bureau, maar samen. Samen met gebruikers en belanghebbenden. Al die verschillende belangen samenbrengen in een leefomgeving waarin iedereen zich fijn voelt. Daar blinkt De Fijne Straat in uit.

Participatie: begeleiding van plan tot ontwerp

De Fijne Straat ondersteunt gemeenten bij burgerparticipatietrajecten. Van de eerste inventarisatie tot en met de uitrol en verslaglegging. U kunt het allemaal, of juist een deel ervan, bij De Fijne Straat neerleggen. Wij zorgen dat het belang van de bewoners en stakeholders centraal staat, zonder dat dit ten koste gaat van  de technische uitvoerbaarheid. Ook de daaruit voortvloeiende technische tekeningen kunnen wij voor u realiseren.

Zo worden projecten snel en succesvol tot een eind gebracht en ontstaat die fijne straat.

VOORDELEN VAN DE FIJNE STRAAT

De belangen centraal
Communicatie & technische kennis komen samen
Snelle doorloop van projecten
Tevreden bewoners

Ervaringen

team de fijne straat

Merel en anneke staan klaar voor De fijne straat