DE FIJNE STRAAT | VOLTASTRAAT 7, 6902 PT ZEVENAAR | NEEM CONTACT OP

De beste oplossing voor
burgerparticipatie in
uw project

De aanpak

Elk project is anders. Andere belangen, andere stakeholders. Dit vraagt dus ook om een andere en passende invulling van het participatietraject. Wij adviseren wat het beste past bij uw project en het doel dat u wilt bereiken.

Voor elk project kunnen we kiezen uit verschillende mogelijkheden, middelen en tools. Zo ontstaat steeds een passende oplossing voor uw participatietraject.

Wat wel altijd hetzelfde is, zijn de stappen die we zetten om een participatietraject op te zetten en uit te voeren:

  • We starten met een stakeholdersinventarisatie: wie, wat, waar en wanneer? In samenspraak stellen we het participatieplan op. We bepalen eerst welke trede van

    de zogenaamde participatieladder bij welke stakeholder past. Dan bekijken we met welke middelen we hier het beste invulling aan kunnen geven. Daarvoor kennen wij legio mogelijkheden. Van het versturen van nieuwsbrieven, het voeren van persoonlijk gesprekken of het organiseren van een informatiebijeenkomst tot een workshop Lego Serious Play. Voor elke trede, elke stakeholder en elke situatie vinden we samen een geschikte aanpak.

  • In samenspraak stellen we het participatieplan op. We bepalen samen welke tools en middelen we in gaan zetten.
  • Vervolgens voeren we dit voor u uit.
  • Alle belangen, wensen, eisen die we hebben verzameld, verwerken we in een verslag aan de stakeholders, dat vervolgens wordt uitgewerkt in een ontwerp.
  • Tot slot ronden we het project af met een evaluatie met u en de stakeholders.
aanpak participatie traject

Mogelijkheden burger-participatie

De mogelijkheden voor burgerparticipatie

informeren
TREDE 1
INFORMEREN
Gemeente bepaalt agenda. Stakeholders hebben toegang tot basisinformatie en kunnen correct beeld vormen. Stakeholders worden geïnformeerd over plannen.
TREDE 2
RAADPLEGEN

Gemeente bepaalt agenda maar luistert naar mening stakeholders, zonder de garantie dat dit leidt tot verbintenissen. Het gaat om een open vrijblijvend gesprek. Input is niet bindend.

adviseren
TREDE 3
ADVISEREN

Gemeente vraagt advies aan stakeholders. Stakeholders kunnen problemen aankaarten en oplossingen formuleren. Het gaat om mobiliseren van stakeholders om ideeën te genereren. Adviezen zijn richtinggevend, niet bindend.

belangen
TREDE 4
Coproduceren

Gemeente en stakeholders bepalen samen de probleemagenda. Er wordt samen een plan ontwikkelt dat uitgevoerd wordt. Gemeente neemt beslissing en verbindt zich aan overeengekomen oplossing.

Meebeslissen
TREDE 5
MEEBESLISSEN

Gemeente en stakeholders bepalen samen de probleemagenda. Samen wordt gezocht naar oplossingen en samen wordt beslist. Besluiten worden overgenomen als uitgangspunten voor het definitieve plan. 

Zelfbestuur
TREDE 6
ZELFBESTUUR

Gemeente laat agenda en besluitvorming over aan stakeholders. Ook de beslissing ligt bij stakeholders. Ambtelijke diensten zijn adviserend en ondersteunend.

Ervaringen