0316 – 820 300 | INFO@DEFIJNESTRAAT.NL | VOLTASTRAAT 7, ZEVENAAR | NEEM CONTACT OP

De beste oplossing voor
burgerparticipatie in
uw project

De aanpak

Elk project is anders. Andere belangen, andere stakeholders. Dit vraagt dus ook om een andere en passende invulling van het participatietraject. Wij adviseren wat het beste past bij uw project en het doel dat u wilt bereiken.

Voor elk project kunnen we kiezen uit verschillende mogelijkheden, middelen en tools. Zo ontstaat steeds een passende oplossing voor uw participatietraject.

Wat wel altijd hetzelfde is, zijn de stappen die we zetten om een participatietraject op te zetten en uit te voeren:

  • We starten met een stakeholdersanalyse: wie, wat, waar en wanneer?
  • In samenspraak stellen we vervolgens het participatieplan op. We bepalen eerst welke trede van de zogenaamde participatieladder bij welke stakeholder past. 
  • Dan bekijken we welke middelen we het beste kunnen inzetten. Daarvoor kennen wij legio mogelijkheden. Van het versturen van nieuwsbrieven, het voeren van persoonlijke gesprekken tot het organiseren van een informatiebijeenkomst of een workshop Lego Serious Play. Voor elke trede, elke stakeholder en elke situatie vinden we samen een geschikte aanpak.
  • Als dit is uitgevoerd wordt de uitkomst goed gecommuniceerd met u als opdrachtgever. Maar het is uiteraard ook heel belangrijk dat we een goede terugkoppeling aan de stakeholders verstrekken.
  • Als laatste stap evalueren we het participatietraject. Wat ging goed en wat kan beter. Hier groeien we van.
aanpak participatie traject

Mogelijkheden burger-participatie

De mogelijkheden voor burgerparticipatie

informeren
TREDE 1
INFORMEREN
Gemeente bepaalt agenda. Stakeholders hebben toegang tot basisinformatie en kunnen correct beeld vormen. Stakeholders worden geïnformeerd over plannen.
Communicatie en technische kennis komen samen - plaatje
TREDE 2
RAADPLEGEN

Gemeente bepaalt agenda maar luistert naar mening stakeholders, zonder de garantie dat dit leidt tot verbintenissen. Het gaat om een open vrijblijvend gesprek. Input is niet bindend.

adviseren
TREDE 3
ADVISEREN

Gemeente vraagt advies aan stakeholders. Stakeholders kunnen problemen aankaarten en oplossingen formuleren. Het gaat om mobiliseren van stakeholders om ideeën te genereren. Adviezen zijn richtinggevend, niet bindend.

De Belangen centraal - plaatje
TREDE 4
Coproduceren

Gemeente en stakeholders bepalen samen de probleemagenda. Er wordt samen een plan ontwikkelt dat uitgevoerd wordt. Gemeente neemt beslissing en verbindt zich aan overeengekomen oplossing.

Meebeslissen
TREDE 5
MEEBESLISSEN

Gemeente en stakeholders bepalen samen de probleemagenda. Samen wordt gezocht naar oplossingen en samen wordt beslist. Besluiten worden overgenomen als uitgangspunten voor het definitieve plan. 

Zelfbestuur
TREDE 6
ZELFBESTUUR

Gemeente laat agenda en besluitvorming over aan stakeholders. Ook de beslissing ligt bij stakeholders. Ambtelijke diensten zijn adviserend en ondersteunend.

Ervaringen

Woorden gemeentehuis