0316 – 820 300 | INFO@DEFIJNESTRAAT.NL | VOLTASTRAAT 7, ZEVENAAR | NEEM CONTACT OP

MICHIEL VAN BOEKEL – LAND VAN CUIJK

MICHIEL VAN BOEKEL – LAND VAN CUIJK

Voor de gemeente Land van Cuijk heeft Corvus Infra de reconstructie van de Bontsestraat en Beversestraat in Cuijk voorbereid. In dit werk wordt onder meer het wegdek en de lichtmasten vervangen, een hemelwaterriool aangelegd en er wordt groen aangeplant. Ook komen in beide straten fietssuggestiestroken van rood asfalt aan beide zijden van de weg, omdat het belangrijke wegen zijn in de fietsverbinding tussen Vianen en Cuijk.

Onderdeel van de opdracht was het ondersteunen van de gemeente bij het doorlopen van het participatietraject, hetgeen zij vanuit De Fijne Straat hebben opgepakt. Voor ons is dit een belangrijk onderdeel van het traject. Zo komen we enerzijds tot een gedragen ontwerp en anderzijds betrekken we de ondernemers in een vroeg stadium bij het project ten aanzien van bereikbaarheid en het beperken van hinder gedurende de werkzaamheden.   

Gewoonlijk organiseren wij in dergelijke trajecten fysieke inwonersbijeenkomsten voor het presenteren van het ontwerp. Door Corona was dat niet mogelijk. Daarom hebben we een informatiefilm gemaakt, persberichten gepubliceerd en bewonersbrieven bezorgd. Een goed alternatief, met als enige nadeel dat er minder directe interactie is met aanwonenden en overige belanghebbenden.    

Voor mij sprong de informatiefilm er wel echt uit. In deze film wordt uitvoerig uitgelegd wat de reconstructie inhoudt en welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Het was professioneel gemonteerd, helder en verklaarbaar geformuleerd en voorzien van duidelijke sprekende sfeerimpressies.

Op basis van deze gepubliceerde documenten hebben aanwonenden en overige belanghebbenden een reactie kunnen geven. Op basis hiervan is het ontwerp geoptimaliseerd en uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Van zowel direct aanwonenden als collega’s heb ik hier positieve signalen op ontvangen. Door de duidelijke uiteenzetting in het participatietraject hebben wij tijdens de uitvoering weinig vragen of opmerkingen ontvangen over het ontwerp.   

Terugkijkend op het participeren zat de belangrijkste meerwaarde binnen dit project voor mij in de grafische vormgeving (denk aan film, presentatieontwerp, sfeerimpressies) in combinatie met de vertaling naar technische tekeningen binnen één bureau. Daarnaast heb ik de flexibiliteit als zeer prettig ervaren.

logo land van cuijk


Terug naar ervaringen