0316 – 820 300 | INFO@DEFIJNESTRAAT.NL | VOLTASTRAAT 7, ZEVENAAR | NEEM CONTACT OP

Oude grijze mannen in de wegenbouw en dat meisje van 21 jaar.

Oude grijze mannen in de wegenbouw en dat meisje van 21 jaar.

Voordat ik aan het werk ging bij De Fijne Straat als adviseur burgerparticipatie heb ik bij een aannemer gewerkt als werkvoorbereider en calculator. Als ‘meisje’ van destijds 21 jaar kwam ik te werken tussen de ‘oude’ grijze mannen. Want ja, de leeftijd in de wegenbouw is aardig hoog. Deze mannen waren van oudsher niet gewend om met een vrouw te werken, die ook nog eens technische kennis heeft en niet op haar mond gevallen is.
Het was voor mij dus ook de normaalste zaak dat ik een mail ontving gericht aan ‘De Heer Kersten’. Ook kwam het voor dat er telefonisch contact werd opgenomen en dat ze toch echt met Meneer Kersten wilde spreken.
Vond ik het erg? Nee. Ik heb het altijd gezien als een tekortkoming van deze mannen, ze weten niet beter.
Het heeft me ook wat gebracht. Iedereen weet wie je bent en gebruik (geen misbruik) maken van de vrouwelijke soft skills tussen die stugge oude grijze mannen werd uiteindelijk ook als prettig ervaren.

Ook al vond ik het niet erg, ik was toch anders. Alleen gebaseerd op mijn geslacht.
Als je aan mij vraagt: is de wegenbouw inclusief en divers? Dan is mijn antwoord nee, maar we zijn op de goede weg.
Ik vind inclusiviteit en diversiteit heel erg belangrijk. Eigenlijk moet dat het ‘nieuwe normaal’ worden.

In de blog ‘Ik participeer, jij participeert, wij participeren!’ schreef ik over waar participatie in essentie over gaat, het ‘mee mogen, willen en kunnen doen.’ In deze blog ga ik hier verder op in.

Diversiteit gaat over de verschillen. Inclusiviteit over hoe we met de verschillen omgaan.
Diversiteit begint met een diversiteit aan kenmerken zoals bijvoorbeeld gender, leeftijden, opleidingsniveau, culturele en etnische achtergrond. Het leidt pas tot inclusiviteit als er vertrouwen, respect en nieuwsgierigheid is. Als iemand benieuwd is en open staat voor een standpunt van een ander, ongeacht zijn achtergrond. Dan ontstaat inclusiviteit.

Waarom is inclusiviteit en diversiteit belangrijk tijdens burgerparticipatie?

Inclusiviteit en diversiteit tijdens burgerparticipatie is belangrijk omdat het ervoor zorgt dat alle stemmen en perspectieven in het project gehoord worden. Door ervoor te zorgen dat iedereen betrokken is bij het proces kunnen de meest accurate resultaten worden verkregen die recht doen aan de behoeften van alle betrokkenen. Dit bevordert het gevoel van betrokkenheid van mensen bij het project. Het gaat erom dat iedereen het recht heeft om zich te uiten en te participeren in het proces.
Doordat de bewoners zich meer comfortabel en betrokken voelen, zijn ze meer gemotiveerd om het doel te bereiken.

ideeën box De Fijne Straat en verschillende mensen die in gesprek zijn met elkaar- De Fijne Straat

Maar hoe doe je dat dan? Hoe zorg je er nou voor dat jouw participatietraject divers en inclusief is?

Hieronder geef ik je een aantal handvaten die je kunt gebruiken in jouw participatietraject.

  1. Begin met het opstellen van een plan en doelen. Stel duidelijke doelen op voor het verhogen van diversiteit en inclusiviteit en maak een plan om deze doelen te bereiken.
  2. Maak gebruik van verschillende communicatiekanalen. Bereik de verschillende doelgroepen via verschillende communicatiekanalen, zoals online media (website, video, socialmedia, online enquête) en print media (brieven, krant, huis-aan-huis bladen, posters).
  3. Organiseer evenementen waar mensen kunnen participeren, zoals bijvoorbeeld een inloopbijeenkomst, ontwerpatelier, Lego Serious Play workshop, ect.
  4. Versterk de betrokkenheid. Zorg ervoor dat alle betrokkenen zich betrokken voelen bij het proces en dat hun stem wordt gehoord. Dit doe je door te blijven communiceren via de verschillende kanalen en gebruik te maken van verschillende communicatie technieken en niveaus.
  5. Wees wederkerig en zorg ervoor dat er een gelijkwaardige relatie is tussen de organisatie en de deelnemers. Wees transparant over de verwachtingen en de processen en geef de deelnemers de mogelijkheid om hun mening te uiten.  
  6. Zorg ervoor dat je voldoende flexibel bent om je aan te passen aan veranderende omstandigheden en om nieuwe ideeën aan te nemen. Ieder persoon is weer anders, het kan dus zijn dat je hier op een andere manier mee moet communiceren dan je in eerste instantie had ingeschat.
  7. Evaluatie. Blijf het project evalueren en verbeteren aan de hand van feedback van deelnemers.

We zijn allemaal verschillend en hebben allemaal een eigen talent. Door daar gebruik van te maken en open te staan voor de verschillen bereik je veel meer dan wanneer je vast zit in je eigen denkpatroon. Ik hoop jullie aan het denken te hebben gezet over de voordelen van de verschillen en wat je er juist mee kan bereiken.
En ja, het vraagt af en toe wat moeite van iedereen maar stop met elkaar in een hokje te plaatsen en benader elkaar als mens.

Betrap je jezelf tijdens het lezen van deze blog er toch op dat je mensen wel eens over één kam scheert? Dan hoop ik je met mijn ervaring het inzicht te hebben gegeven dat het ook anders kan en dat er werk aan de winkel is.

Dus sorry mannen, ik zal jullie nooit meer in een hokje stoppen als ‘oude grijze man’. Ik heb veel van jullie geleerd en ik heb jullie nodig gehad om te komen waar ik nu sta.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op, dan helpen we je verder.