0316 – 820 300 | INFO@DEFIJNESTRAAT.NL | VOLTASTRAAT 7, ZEVENAAR | NEEM CONTACT OP

Ik participeer, jij participeert, wij participeren!

Ik participeer, jij participeert, wij participeren!

“We moeten iets doen aan participatie!”  Dit hoor ik vaak bij onze opdrachtgevers. Meestal is het een verplichting vanuit hun beleid maar hebben ze geen idee hoe ze hiermee moeten starten. Herkenbaar?

Laten we eerst eens bij het begin beginnen, wat is participatie? En wanneer is participatie nu eigenlijk een succes? Dat is afhankelijk van de doelen die je zelf stelt.

Participatie gaat in essentie over het ‘mee mogen, willen en kunnen doen’ van gebruikers aan processen en activiteiten die zich in de samenleving afspelen.

Die gebruikers zijn personen die gebruik maken van een dienst, product of locatie aangeboden door organisaties, instellingen of overheden.

  • Mee mogen doen:
    Participatie is een recht. Mensen hebben het recht om de lijnen mee uit te zetten van zaken die betrekking hebben op hun leefsituatie en hierin mee te beslissen.
  • Mee willen doen:
    Mensen willen zelf richting geven aan hun leven. Ze willen gehoord en betrokken worden.
  • Mee kunnen doen:
    Organisaties en overheden moeten voor gebruikers van hun diensten, producten of locaties de mogelijkheden creëren om mee te kunnen denken, beslissen en doen. De mogelijkheid moet gecreëerd worden zodat ze de vrijheid hebben om mee te doen op het door hun gewenste niveau.

Bij burgerparticipatie gaat het om het betrekken van burgers (stakeholders) bij overheidsbeleid en projecten. Maar ook om het nemen van initiatieven, het inspelen op ideeën en de denkkracht van inwoners door burgerinitiatieven te faciliteren.

De overheid is onder de omgevingswet verplicht om participatie toe te passen.

De omgevingswet zegt over participatie: ‘het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden bij het proces van besluitvorming over een project of activiteit’. Belanghebbenden zijn burgers, vertegenwoordigers van bedrijven, professionals van maatschappelijke organisaties en bestuurders van overheden.
Lees hier meer over de rol van burgerparticipatie in de omgevingswet.

Kijk met dit in je achterhoofd nog eens naar dezelfde vraag. “We moeten iets doen aan participatie. Maar hoe pak ik dat aan”.
De eerste stap is om samen met het team het doel van het participatietraject te bepalen.
Vervolgens bepalen jullie wat het participatietraject succesvol zou maken.
Op basis daarvan kijk je wat jij en de stakeholders nodig hebben om dit te bereiken. Door deze drie stappen in het begin te zetten leg je een solide basis voor elk participatietraject.

Blijft het lastig en heb je hulp nodig? Dan staan wij van De Fijne Straat voor je klaar!