0316 – 820 300 | INFO@DEFIJNESTRAAT.NL | VOLTASTRAAT 7, ZEVENAAR | NEEM CONTACT OP

De rol van burgerparticipatie in de Omgevingswet

De rol van burgerparticipatie in de Omgevingswet

Burgerparticipatie, een onderdeel dat wordt opgenomen in de omgevingswet die in werking gaat treden op 01-01-2024. Wat houdt deze omgevingswet nou eigenlijk in en wat heeft burgerparticipatie hiermee te maken?

Er bestaan in Nederland heel veel regels over onze leefomgeving. Waar moet onze leefomgeving aan voldoen? Wat mag wel en wat mag niet? Deze regels worden in 2024 samengevoegd tot één nieuwe wet, de omgevingswet. Door deze regels in één wet samen te voegen, zullen goede initiatieven sneller en makkelijker van de grond komen. Je ziet sneller welke regels gelden in jouw omgeving. Je kunt hierbij denken aan regels wat betreft geluid, veiligheid maar ook regels in de bouw en te bouwen projecten, enz. enz.

Waarom wordt burgerparticipatie hierin opgenomen?

Wat is er nou belangrijker in een leefomgeving dan de stakeholders (bewoners en ondernemers) die deze leefomgeving vertegenwoordigen? Daarom is ook burgerparticipatie meegenomen in deze wet. Er bestaat straks nog maar één loket waar je aanvraag, initiatief of idee getoetst wordt aan alle zaken waar het aan moet voldoen wat betreft de omgevingswet. Dit versnelt het proces en zorgt ervoor dat je niet meer van het kastje naar de muur gestuurd wordt.

blog wetgeving

Wat staat er precies in de omgevingswet over participatie?

De overheid moet bij bepaalde plannen aangeven wie zij hierbij heeft betrokken, wat de uitkomsten daarvan zijn en hoe ze invulling hebben gegeven aan haar participatiebeleid. De gemeenteraad kan met een raadsbesluit aanwijzen in welke gevallen participatie verplicht is.

Begin 2020 is in de Eerste Kamer de motie-Nooren C.S. aangenomen. De motie-Nooren houdt ook een motiveringsplicht in voor decentrale overheden over het eigen participatiebeleid. Decentrale overheden mogen zelf beslissen op welke manier ze inwoners betrekken bij de verschillende beleidsfasen: beleidsontwikkeling (Wij hebben een idee), beleidsdoorwerking (Wij maken een concreet plan), uitvoering (Wij realiseren ons plan) en terugkoppeling (Bereiken wij ons doel (Evaluatie)?). Aan het begin van elke fase moet opnieuw bekeken worden welke aanpak het beste gekozen kan worden. De keuze van aanpak zal zijn gebaseerd op de trede van de participatie ladder. Wil je meer over deze ladder te weten komen, lees dan vooral onze blogs hierover!

Nu weet je waarom burgerparticipatie opgenomen wordt in de nieuwe omgevingswet in 2024. Wil je meer tips en tricks of hulp wat betreft hoe je dit aan moet pakken in de praktijk? Lees dan vooral onze blogs, houd ons in de gaten op social media of neem contact met ons op!