0316 – 820 300 | INFO@DEFIJNESTRAAT.NL | VOLTASTRAAT 7, ZEVENAAR | NEEM CONTACT OP

JORIS BERGMAN – GEMEENTE WESTERVOORT

JORIS BERGMAN – GEMEENTE WESTERVOORT

Vanuit de gemeente Westervoort vinden wij het erg belangrijk om onze burgers te betrekken bij hetgeen er speelt in de straat, wijk of gemeente. Ook, of misschien wel juist, voor civiele projecten. Door hen te betrekken weten wij wat er speelt in onze gemeente en kunnen we daar rekening mee houden. Binnen het project “Herinrichting Heilweg” was participeren dus ook een vereiste.

We weten dat het bij participeren met particulieren vooral draait om het creëren van juiste verwachtingen. Wanneer zij het participatieproces niet begrijpen, of niet accepteren, kan er uiteindelijk minder draagvlak ontstaan voor het ontwerp. Daarom stellen we vooraf een duidelijk kader en definiëren we wat het proces inhoudt.

Een aantal van mijn collega’s bij de gemeente Westervoort was erg tevreden over eerdere samenwerkingen en de uitgevoerde werkzaamheden. Daarom hebben we De Fijne Straat ingezet voor het volledige burgerparticipatietraject en het ontwerpproces. In dit project zijn we gestart met het opstellen van een participatieplan. 

Hieruit voortvloeiend heeft De Fijne Straat voor ons onder meer gesprekken gevoerd met de gehandicaptenraad, wijkvereniging en de basisschool. Ook hebben we een digitaal belevingsonderzoek gehouden onder de betrokkenen. Dit heeft een aantal voordelen. Zo is het erg laagdrempelig en daardoor snel en makkelijk in te vullen. Omdat het een online onderzoek is, kun je de uitslag snel verwerken in grafieken. Er zitten wel ook nadelen aan. Je moet wel zeker weten dat je alle e-mailadressen hebt en dat men het op tijd in vult. Daarom is er aanvullend een bewonersbrief verstuurd.

De wensen die zijn opgehaald hebben we, waar mogelijk, verwerkt in het schetsontwerp. Was het niet mogelijk? Dan hebben we dit gemotiveerd. En tijdens een informatieavond wordt dit verder verduidelijkt richting de respondenten.

Al met al zou ik De Fijne Straat zeker bij anderen aanraden. Ze zijn zeer toegankelijk en werken met echte adviseurs burgerparticipatie die worden bijgestaan door een senior ontwerper, die de output meteen kan vertalen.


Terug naar ervaringen