0316 – 820 300 | INFO@DEFIJNESTRAAT.NL | VOLTASTRAAT 7, ZEVENAAR | NEEM CONTACT OP

MARIËLLE BARWASSER – GEMEENTE RENKUM

MARIËLLE BARWASSER – GEMEENTE RENKUM

Wij zijn vanuit de gemeente Renkum aan de slag gegaan met de herinrichting als een 30km gebied en het vervangen van het riool van de Stationsweg te Oosterbeek. Corvus Infra B.V. heeft opdracht gekregen om de projectvoorbereiding op zich te nemen. Het participatie gedeelte is opgepakt vanuit De Fijne Straat. We hebben gezamenlijk gekeken op welke wijze stakeholders het beste betrokken konden worden bij de plannen.

Het is bij de gemeente Renkum gebruikelijk om stakeholders te betrekken als er werkzaamheden op handen zijn in hun straat, zeker als dit een omvangrijke ingreep is voor de betrokkenen.

We hebben samen met De Fijne Straat de planning en de inhoudelijke afstemming besproken. We hebben gekozen voor het oprichten van een klankbordgroep. In verband met Corona hebben we de drie klankbordgroep bijeenkomsten digitaal laten plaatsvinden. De Fijne Straat heeft ook de digitale ondersteuning voor haar rekening genomen.

De bijeenkomsten hebben geleid tot een voorlopig schetsontwerp. Het proces (inventarisatie van knel- en aandachtspunten, het analyseren hiervan en dit verwerken tot een voorlopig schetsontwerp) is via overzichtstekeningen inzichtelijk gemaakt en meermaals met de klankbordgroep besproken. Ook heeft De Fijne Straat een voorzet voor de bewonersbrieven gemaakt.

Ik heb de samenwerking als goed ervaren door de open communicatie, duidelijke verslaglegging op de tekeningen en doordat er proactief is gevraagd naar de verwachtingen vanuit de gemeente Renkum. Ik zou De Fijne Straat zeker aanbevelen aan anderen wat betreft bewonersparticipatie. Mede door de zeer vaardige communicatie en prettige samenwerking met Merel Kersten.