0316 – 820 300 | INFO@DEFIJNESTRAAT.NL | VOLTASTRAAT 7, ZEVENAAR | NEEM CONTACT OP

Trede 5 en 6 van de participatieladder

Trede 5 en 6 van de participatieladder

In onze vorige blogs heb je kunnen lezen wat trede 1, 2, 3 en 4 van de participatieladder inhouden.  Vandaag gaan we verder met trede 5 en 6 van de ladder. Dit zijn tevens de laatste 2 treden.

Trede 5, MEEBESLISSEN

Als je goed kijkt naar trede 4 en 5 liggen deze heel dicht bij elkaar. Het verschil zit hem in het uiteindelijk beslissen over het plan of project. De gemeente of overheid en de stakeholders zullen bij trede 4 en 5 samen kijken naar het probleem en ook samen zoeken naar oplossingen hiervoor. Echter zullen deze partijen in trede 5 samen de beslissing nemen.

Het plan dat samen is opgesteld wordt daadwerkelijk uitgevoerd zodra beide partijen akkoord zijn. De beslissingsbevoegdheid is dus gelijk verdeeld. Het gaat in deze trede dus echt om een gelijkwaardige samenwerking tussen de stakeholders en de gemeente/overheid!

Waarom kies je voor deze trede?

Deze trede is echt DE trede als het gaat om samenwerken. Alles wordt samen gedaan, probleemagenda wordt samen opgesteld, er wordt samen naar verschillende oplossingen gekeken, er wordt samen een plan gemaakt en er wordt samen besloten welk plan uitgevoerd gaat worden. Maar waarom kies je nou voor deze trede? Uiteindelijk zal deze trede ervoor zorgen dat alle stakeholders blij zijn met de uitkomst. Iedereen heeft zijn of haar steentje bij kunnen dragen en is akkoord met het plan. En dat is toch de uitkomst die we graag zien!

Do’s en don’ts van deze trede

Ook deze trede draait voor het grootste deel om communicatie. Alle partijen dienen uit te leggen wat hun standpunt is, waarom is dat zo en wat zou een oplossing kunnen zijn. Hierover moeten ze in gesprek zodat de neuzen dezelfde kant op staan. Tweerichtingsverkeer in communicatie is dus de grootste DO bij deze trede.

Ik denk dat bij deze trede de stakeholders goed moeten onthouden dat ze hun mening niet moeten doordrukken. Ga samen het gesprek aan en probeer niet constant je eigen mening door te duwen of de mening van een ander te veranderen of kleiner te maken dan jouw mening. Alleen met goede communicatie, goed luisteren naar elkaar en een heldere uitleg bereik je iets bij de ander.

Trede 6, ZELFBESTUUR

Trede 6, de laatste trede die we behandelen en tevens de hoogste trede op de participatieladder. Met deze trede geeft de gemeente of de overheid het stokje volledig uit handen aan de bewoners. Het kan zijn dat ze wel adviseren en ondersteunen maar hoe het plan/project er precies uit gaat zien, de besluitvorming, zelfs de definitieve beslissing hoe het gaat worden en vaak ook het onderhoud ligt bij de bewoners. De gemeente of overheid geeft als het ware het potje met geld voor een project uit handen en laat de bewoners alles zelf beslissen.

Waarom kies je voor deze trede?

Deze trede wordt op dit moment niet vaak gebruikt. De meeste overheden willen toch liever zelf een beslissing nemen of op zijn minst meebeslissen. Of deze trede in de toekomst wel vaker gebruikt zal worden betwijfel ik. Maar wie weet. Het is zeker een mooi signaal naar bewoners en andere stakeholders dat wat zij willen en vinden belangrijk is.

Ik vraag me ook af of deze trede voor bewoners uiteindelijk prettig werken is. Helemaal zelf de beslissing nemen kan ook als heel moeilijk en lastig ervaren worden.

Do’s en don’ts van deze trede

Er zijn twee grote DON’TS bij deze trede. De eerste: de gemeente of overheid mag geen beslissingen nemen of zich echt actief bemoeien met de besluitvorming. Dit ligt echt bij de bewoners.

Bewoners moeten een goed en duidelijk plan maken, ze moeten kennis vergaren óf hebben van waar ze mee bezig zijn en het is eigenlijk ook wel handig om toch advies en ondersteuning aan te vragen bij de gemeente.

De tweede don’t is dat het onderhoud in de toekomst vaak ook bij de bewoners ligt. Hoe ga je met dit onderhoud om als mensen die dit verzorgen na 2 jaar verhuizen. Wie neemt dit dan over en willen die nieuwe bewoners dat wel?

Een DO bij deze trede is dat bewoners goed met elkaar moeten communiceren. Is iedereen het ermee eens en staan de neuzen dezelfde kant op? Is dit niet het geval, dan wordt samen tot één plan komen een erg lastige zaak.

Dit waren de laatste 2 tredes van de participatieladder. Ik hoop dat je met deze 3 blogs een helder beeld hebt gekregen van de verschillen in tredes en waar je op moet letten.

Twijfel je nog over welke trede in jullie situatie het beste is? Wij denken hierin graag met je mee, neem vooral contact met ons op!

Vergeet vooral niet onze andere blogs over burgerparticipatie te lezen en blijf onze website regelmatig bezoeken voor nieuwe blogs!