0316 – 820 300 | INFO@DEFIJNESTRAAT.NL | VOLTASTRAAT 7, ZEVENAAR | NEEM CONTACT OP

Project onder de loep: Burgerparticipatie Pioniersstraat

Project onder de loep: Burgerparticipatie Pioniersstraat

Normaal gesproken gunt een chef-kok je geen kijkje in de keuken. Waarom? Omdat hij zijn geheime recepten niet prijs wil geven. Gaan wij dat dit keer wel een beetje doen? Geven wij je een klein kijkje in onze keuken? Vooruit dan, maar onthoud een echte chef deelt nooit het hele recept!

Pioniersstraat

We nemen je mee in het project: de Pioniersstraat in Landhorst. Dit project is in volle gang. Onze opdrachtgever gaat de Pioniersstraat opnieuw inrichten en gereed maken voor de toekomst. De gemeente heeft De Fijne Straat ingeschakeld omdat ze graag rekening willen houden met de wensen en behoeften van de bewoners van deze straat.

We beginnen altijd eerst met een gesprek met onze opdrachtgever. Wat is het doel van deze participatie, welke mate van participeren is mogelijk, wie zijn de stakeholders etc. etc? Deze informatie verwerken we in een participatieplan en een stakeholderanalyse. Kortom we willen alles weten wat nodig is voor het participeren.

Waarom willen we alles weten vraag je je misschien af? Wij vinden het heel belangrijk dat er altijd helder en duidelijk gecommuniceerd wordt. Ook als dit betekent dat er soms “nee” verkocht moet worden. Als vanuit de opdrachtgever al duidelijk is dat iets in de straat niet gewijzigd kan of mag worden, dan proberen wij dit al in een vroeg stadium bij de bewoners neer te leggen. Zo manage je de verwachting van de bewoners en laat je ze niet participeren in iets wat helemaal geen nut heeft. Heldere en transparante communicatie van alle kanten is dus heel erg belangrijk.

Persoonlijke gesprekken

Aanleiding voor het project in Landhorst is een kwaliteitsimpuls te geven aan de openbare ruimte. Bij de Pioniersstraat was al snel duidelijk dat één van de uitgangspunten vanuit de gemeente het afkoppelen is. Ook wil de opdrachtgever dat de verhardingen in deze straat aangepakt wordt. In overleg is besloten om, hoe wij het noemen, persoonlijke gesprekken te gaan voeren. Dit houdt in dat wij 1 op 1 (bewoner en een adviseur burgerparticipatie) gesprekken hebben gevoerd met de bewoners. Uiteraard mag de bewoner zelf beslissen of hij/zij hier deel aan wil nemen. Wij stellen de bewoners op de hoogte van dit alles met een bewonersbrief en geven ze de mogelijkheid om op een afgeschermde pagina op onze website een afspraak in te plannen.

Bij de Pioniersstraat was de opkomst groot. We hebben met 75% van de bewoners van deze straat gesproken. We halen tijdens het gesprek vooral informatie op bij de bewoner. Dit doen we door gebruik te maken van een vragenlijst die van tevoren is opgesteld en besproken met de opdrachtgever. Op deze manier stellen we aan alle bewoners dezelfde vragen zodat iedereen zijn/haar zegje hierover kan doen. Uiteraard zal het geen vragenvuur worden en proberen we alle opmerkingen en antwoorden zo duidelijk mogelijk te krijgen. Wat zijn wensen/behoeften en waar loopt de bewoner tegen aan. Maar ook wat voor ‘out-of-the-box’ zaken mist de bewoner in de straat. We proberen hiermee de creativiteit van de bewoners te prikkelen zodat niet alleen de standaard zaken besproken wordt maar ook de ‘leuke en speelse’ objecten. Elk gesprek is weer anders en dat maakt het erg interessant!

Persoonlijke gesprek tussen bewoner en adviseur burgerparticipatie - De Fijne Straat

Resultaat

Na afloop van alle gesprekken zijn we achter onze laptop gekropen. Alle informatie die opgehaald is wordt verwerkt in een participatienota. Deze nota is een samenvatting met alles wat de opdrachtgever moet weten over de wensen en behoeften van de bewoners uit de straat. Eigenlijk is deze nota dus ontzettend waardevol voor de opdrachtgever. Dit is wat hij wilde weten op het moment dat hij ons inhuurde. Je kunt het zien als ons “crème de la crème” gerecht om in kokstermen te blijven. Aan het eind van deze nota geven wij adviezen aan de opdrachtgever wat betreft “hoe nu verder?”.

In het geval van de Pioniersstraat hebben we het advies gegeven om de participatienota als basis te gebruiken voor het ontwerp van de nieuwe indeling en vormgeving van de straat. Op deze manier krijg je de meest tevreden bewoners en dat is toch waar je een straat opnieuw voor inricht. Helaas voor jullie blijven de andere adviezen richting deze betreffende opdrachtgever het geheim van deze chef!

Laatste tip

Een laatste tip van ons: zorg ervoor dat je de bewoners op de hoogte houdt. Ook als, in dit geval, de participatienota klaar is en het ontwerp wordt gemaakt. Vertel de bewoners wat er speelt, op welk punt in de planning zitten we en laat ze snel tekeningen zien zodra deze er zijn!